Podmienky aukcie | HC Košice Official Shop
Icon/24hoursCreated with Sketch. Icon/add-to-cartCreated with Sketch. Icon/avatarCreated with Sketch. Icon/checkoutCreated with Sketch. Icon/empty-cartCreated with Sketch. Icon/Cart flatCreated with Sketch. Icon/CheckCreated with Sketch. Icon/XCreated with Sketch. Icon/Close bannerCreated with Sketch. Icon/emailCreated with Sketch. Icon/filterCreated with Sketch. Icon/HamburgerCreated with Sketch. Icon/HomeCreated with Sketch. icon/infoCreated with Sketch. Icon/keyCreated with Sketch. Icon/LikeCreated with Sketch. Icon/MailboxCreated with Sketch. Icon/MapCreated with Sketch. Icon/Navigation leftCreated with Sketch. Icon/Navigation rightCreated with Sketch. Icon/passwordCreated with Sketch. Icon/searchCreated with Sketch. Icon/securityCreated with Sketch. Icon/1Created with Sketch. Icon/2Created with Sketch. Icon/3Created with Sketch. Icon/TelephoneCreated with Sketch. Icon/TruckCreated with Sketch. Icon/UserCreated with Sketch. Icon/PrihlásenieCreated with Sketch.

Podmienky aukcie

HC Košice prostredníctvom svojho portálu ponúka svojim fanúšikom získať zberateľské a marketingové produkty formou aukcie. Prostriedky získané týmto spôsobom budú použité na fungovanie mládežníckych tímov HC Košice. 


Postup draženia produktu:


  • Do aukcie sa môžu zapojiť len užívatelia registrovaní a prihlásení na stránke eshop.hckosice.sk 

  • Klub oznámi konanie aukcie a zoznam dražených produktov vopred vrátane termínov začiatku a konca aukcie.

  • Každý produkt má svoju vyvolávaciu cenu, ktorú môže užívateľ navýšiť o sumu min. 5 Eur. 

  • V prípade, že bude výška ponúkanej sumy navýšená počas posledných 5 minút aukcie, bude čas aukcie predĺžený o ďalších 5 minút. Aukcia bude uzatvorená, ak za posledných 5 minút jej trvania nebude nikým ponúkaná suma navýšená (koniec aukcie sa bude posúvať vždy o 5 minút po zvýšení sumy, až kým sa všetci dražitelia rozhodnú sumu nenavyšovať). 

  • O úspešnej aukcii bude užívateľ informovaný prostredníctvom e-mailu. 

  • Účastníci aukcie môžu nájsť všetky aukcie, v ktorých sú aktívni na stránke Moje aukcie https://eshop.hckosice.sk/moje-aukcie 

  • Víťaz aukcie je povinný uhradiť výslednú sumu prostredníctvom e-shopu (vložením produktu do košíka a zaslaním koncovej sumy) do 2 dní od konca aukcie. Pokiaľ tak neurobí, stráca nárok na dražený predmet a HC Košice bude kontaktovať užívateľa, ktorý ponúkol 2. najvyššiu sumu. Ak ani ten ním ponúknutú sumu neuhradí v požadovanom termíne do 2 dní odo dňa vyzvania, bude aukcia zrušená a jej výsledky neplatné. 

  • V prípade otázok či nejasností kontaktujte eshop@hckosice.sk

  • HC Košice si vyhradzuje právo aukcie aj v ich priebehu kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.